อีพ๊อคซี่สำหรับเสียบเหล็ก / VPROOF 500 EPOXY STEEL

อีพ๊อคซี่สำหรับเสียบเหล็ก / VPROOF 500 EPOXY STEEL

อีพ๊อคซี่สำหรับเสียบเหล็ก

คุณสมบัติพิเศษ

  1. ใช้สำหรับงานเจาะเสียบเหล็ก ยึดวัสดุต่างชนิดเข้าด้วยกัน
  2. ใช้ซ่อมแซมผิวคอนกรีต มีความแข็งแรงสูง
  3. ประสานและมีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
  4. เนื้อครีมไม่ไหลย้อย

บริเวณที่ใช้
เสา คาน แผ่นพื้นโลหะทั่วไป กระเบื้องมุงหลังคา อิฐ ไม้ และพลาสติก ได้
อัตราการใช้งาน
ผสมส่วน A และ B ในอัตราส่วน 2 : 1 กวนให้เข้ากัน วัสดุที่ผสมเสร็จแล้ว จะแข็งตัวในระยะเวลา 30 – 40 นาที
ขนาดบรรจุ
2 กก. / ชุด (A 1.33 กก. + B 0.67 กก.)


ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Technical Data : VPROOF 500 EPOXY STEEL        ดาวน์โหลด PDF