ทีโอเอ เกร้าท์ จีพี / TOA Grout GP

ทีโอเอ เกร้าท์ จีพี / TOA Grout GP

ทีโอเอ เกร้าท์ จีพี (TOA Grout GP) เป็นซีเมนต์มอร์ตาร์พิเศษผสมเสร็จ ใช้เทเกร้าท์ปรับระดับได้ เอง มีความสามารถในการไหลตัวดีเยี่ยม ไม่เกิดการหดตัวและไม่เยิ้ม ตัวบนผิวคอนกรีต ให้กำลังอัดสูงมากกว่า 700 ksc

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม / ถุง