คิวปรีโนล ทินเนอร์อเนกประสงค์ / ICI Cuprinol Thinner for All Purposes

คิวปรีโนล ทินเนอร์อเนกประสงค์ / ICI Cuprinol Thinner for All Purposes

สวยกล้า ท้าแดด ทนฝน

ทินเนอร์เอนกประสงค์ สำหรับใช้ผสมกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ ไอ ซี ไอ คิวปรีโนล เพื่อเจือจางและสามารถใช้เช็ดทำความสะอาดชิ้นไม้ก่อนการทาสีและใช้ล้างอุปกรณ์ทาสีได้


ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Catalog : คิวปรีโนล ทินเนอร์อเนกประสงค์                 ดาวน์โหลด PDF

 

Technical Data : คิวปรีโนล ทินเนอร์อเนกประสงค์        ดาวน์โหลด PDF