แลงโก้ 534/ Lanko 534

แลงโก้ 534/ Lanko 534

กาวอีพ็อกซี่ สองส่วนผสม สำหรับงานยึดวัสดุต่างๆ มีแรงยึดเกาะสูง

 • เหล็กกับคอนกรีต เช่น การเจาะเสียบเหล็ก
 • โป๊วแต่งคอนกรีตที่บิ่นเสียหาย
 • กระเบื้อง

ขนาด/สี:

 • เซ็ท 1 กก. ( พาร์ท เอ และ พาร์ท B)
 • เซ็ท 2 กก. ( พาร์ท เอ และ พาร์ท B)

คุณสมบัติ:

 • ใช้งานง่าย
 • ป้องกันเหล็กเสริมคอนกรีตจากการกัดกร่อน
 • สามารถใช้งานได้บนพื้นที่แห้งหรือบริเวณที่มีความชื้นไม่มาก
 • สามารถใช้งานบนพื้นผิวแนวตั้งได้ ไม่ไหลย้อย
Description

กาวอีพ็อกซี่ สองส่วนผสม สำหรับงานยึดวัสดุต่างๆ มีแรงยึดเกาะสูง

 • เหล็กกับคอนกรีต เช่น การเจาะเสียบเหล็ก
 • โป๊วแต่งคอนกรีตที่บิ่นเสียหาย
 • กระเบื้อง

ขนาด/สี:

 • เซ็ท 1 กก. ( พาร์ท เอ และ พาร์ท B)
 • เซ็ท 2 กก. ( พาร์ท เอ และ พาร์ท B)

คุณสมบัติ:

 • ใช้งานง่าย
 • ป้องกันเหล็กเสริมคอนกรีตจากการกัดกร่อน
 • สามารถใช้งานได้บนพื้นที่แห้งหรือบริเวณที่มีความชื้นไม่มาก
 • สามารถใช้งานบนพื้นผิวแนวตั้งได้ ไม่ไหลย้อย