แลงโก้ 110/ Lanko 110

แลงโก้ 110/ Lanko 110

เป็นปูนฉาบบางสําเร็จรูป ใช้ผสมกับน้ำ สําหรับฉาบบางลงบนพื้นผิวเพื่อพื้นผิวที่เรียบเนียนและแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิว

  • ใช้ฉาบผนัง ฝ้าภายในและภายนอก
  • ผิวคอนกรีตหรือผิวปูนฉาบ

ขนาด/สี:

  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : ถุงขนาด 20 กก.
  • สี : สีเทา

คุณสมบัติ:

  • ฉาบบาง 0.5 – 2 มม.
  • ให้ผิวที่เรียบเนียน
  • สามารถปล่อยเปลือยหรือปิดทับได้
  • ใช้กระดาษทรายขัดได้