ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี / TOA Silicone Sealant (GP)

ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี / TOA Silicone Sealant (GP)

เป็นซิลิโคนที่ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อ ส่วนประกอบเดียว ชนิดกรด มีกลิ่นเปรี้ยว
มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสาหรับงานยาแนวกันการรั่วซึม และงานยึดติดในงาน
ทั่วไป โดยกาวจะทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ ทำให้เกิดการแห้งตัว มีความ
ทนทานและยืดหยุ่นสูง

ชนิดของฟิล์มสี : สีดำ, ขาว, เทา, ใส, น้ำตาล

ขนาดบรรจุ : 280 ML


ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Technical Data : ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี        ดาวน์โหลด PDF