Sika Top-Seal 107

Sika Top-Seal 107

การใช้งาน

 • งานกันซึมภายใน และภายนอก รวมถึงงานกันซึมสำหรับพื้นผิวเปียกชื้นผนังคอนกรีต ผนังอิฐก่อ
 • งานกันซึมสำหรับผนังห้องใต้ดินของงานโครงสร้างใหม่ หรืองานซ่อมแซมโครงสร้าง
 • ใช้ปิดรูพรุนขนาดเล็กของผนังคอนกรีต
 • งานกันซึมสำหรับชั้นใต้ดิน (ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำสูง ๆ)
 • ใช้สำหรับปิดรอยร้าวขนาดเล็ก สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (ไม่รวมถึงโครงสร้างที่ยังมีการเคลื่อนไหว)

ขนาด/สี

 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : 25 กิโลกรัม/ชุด
 • สี : ส่วนผสม A ของเหลวสีขาว และ ส่วนผสม B ชนิดผงซีเมนต์สีเทา เมื่อผสมเสร็จจะได้สีเทาคอนกรีต

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Technical Data : Sika Top-Seal 107                ดาวน์โหลด PDF

Description

คุณสมบัติ

 • ใช้งานง่าย โดยการใช้แปรง หรือเกรียงฉาบบาง ๆ ในการใช้งาน
 • ไม่ต้องเติมน้ำในการผสม
 • มีส่วนผสมเป็นแบบสำเร็จ สามารถผสมรวมกันแล้วใช้งานได้ทันที
 • สามารถใช้งานโดยการฉาบ/ทา
 • ผสมได้ง่าย และรวดเร็ว
 • มีค่าแรงยึดเกาะสูง
 • สามารถป้องกันโครงสร้างคอนกรีตต่อปฎิกริยาคาร์บอเนชั่น (Carbonation)
 • สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
 • ไม่ทำให้เหล็กเกิดการกัดกร่อน
 • ไม่เป็นพิษ และสามารถใช้กับน้ำดื่มได้