ซูเปอร์โคท สีรองพื้นไม้กันเชื้อราดูลักซ์ ซุเปอร์โคท สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา / Dulux SuperCote Undercoat White Primer

ซูเปอร์โคท สีรองพื้นไม้กันเชื้อราดูลักซ์ ซุเปอร์โคท สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา / Dulux SuperCote Undercoat White Primer

สี 3 มั่น ไม่บวม ไม่ลอก ไม่ล่อน

ผลิตจากอัลขีดเรซินและผงสีคุณภาพ เพื่อการเสริมผิวไม้ให้อยู่ในสภาพดีก่อนการทาสีทับหน้า เหมาะสำหรับใช้เป็นสีรองพื้นงานไม้ทั่วไป โดยสามารถใช้เป็นสีชั้นล่างกับพื้นโลหะที่ทารองพื้นที่เหมาะกับพื้นผิวมาแล้ว ช่วยเสริมความเรียบเนียนแก่พื้นผิวและการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นไม้


ดาวน์โหลดเอกสาร

 

Technical Data : ซูเปอร์โคท สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา        ดาวน์โหลด PDF