แลงโก้ 110 สกิมโค้ท สีขาว ภายนอก/ Lanko 110 Skim Coat for Exterior (White)

แลงโก้ 110 สกิมโค้ท สีขาว ภายนอก/ Lanko 110 Skim Coat for Exterior (White)

แลงโก้ 110 สกิมโค้ท สีขาว ภายนอก

เป็นปูนฉาบบางสําเร็จรูป ใช้ผสมกับน้ำ สําหรับฉาบบางลงบนพื้นผิวภายในและภายนอกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของพื้นผิว

  • ใช้ฉาบผนัง ฝ้าภายในและภายนอก
  • ผิวคอนกรีตหรือผิวปูนฉาบ

ขนาด/สี:

  • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : ถุงขนาด 20 กก.
  • สี : สีขาว

คุณสมบัติ:

  • ฉาบบาง 0.5 – 2 มม.
  • ให้ผิวที่เรียบเนียน
  • สามารถปล่อยเปลือยหรือปิดทับได้
  • ใช้กระดาษทรายขัดได้
  • ไร้ฝุ่น
  • สีขาวทาสึขึ้น ประหยัดสีรองพื้น