แลงโก้ 101/ Lanko 101

แลงโก้ 101/ Lanko 101

โพลิเมอร์พิเศษใช้ผสมกับซีเมนต์สำหรับฉาบบางบนพื้นผิวให้พื้นผิวที่เรียบเนียน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

 • ใช้ได้บริเวณภายในและภายนอกอาคาร
 • ใช้ได้ทั้งผนังและฝ้า
 • ฉาบได้บาง 0.3 – 4 มม. บนพื้นผิวคอนกรีต โดยผสมกับซีเมนต์
 • ฉาบบางได้ 0.3 – 5 มม. บริเวณฝ้าและผนังภายในโดยผสมกับยิปซั่ม
 • ใช้ได้บริเวณพื้นผิวผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผนังเบา หรือยิปซั่มบอร์ด

ขนาด/สี:

 • ขนาดบรรจุภัณฑ์ : กระป๋อง 5 กก และถังขนาด 25 กก.
 • สี : ขึ้นอยู่กับสีของซีเมนต์ หรือยิปซั่มที่ใช้ผสม

คุณสมบัติ:

 • ใช้ฉาบบางได้ความหนาที่ 0.3-4 มม.
 • ฉาบง่าย ลื่นมือ
 • เมื่อฉาบแล้วได้พื้นผิวที่เรียบ เนียน สวย
 • หลังจากแห้งแล้วสามารถปล่อยเปลือย หรือทาสีทับได้ โดยจะทาสีรองพื้นหรือไม่ก็ได้